Enquete

Seizoen 2012-2013 hebben wij een enquete gehouden onder de leden. Onderstaand vind je de resultaten. Met deze enquete hebben we onze club geëvalueerd en het beleidsplan opgesteld.

Algemene cijfers

Totaal aantal spelende leden:

min 18: 65
plus 18: 90

totaal: 155 

Ingevulde enquetes:

min 18: 36 (55,38 %)
plus 18: 41 (45,56%)

totaal: 77 (49,68%)

Activiteiten

Er zijn binnen de club voldoende randactiviteiten?
88.6% akkoord

Ik wens meer activiteiten?
59.5% akkoord

Ik wens deel te nemen aan activiteiten om geld in kas te krijgen?
77,9% wenst deel te nemen.

Ik wens mee activiteiten te organiseren?
67,9% wenst mee te organiseren

Voor mij mag het lidgeld hoger zijn.
57,1% akkoord

Opmerkingen activiteiten

 • Laddercompetitie op zondag namiddag of een tornooi voor enkel de smash leden
 • Laddercompetitie of iets om zondag op te vullen
 • Samen een activiteit doen groep 1 tem groep 4
 • Meer kwaliteit dan kwantiteit
 • Meer spelletjes Spelletjes, springtouw
 • Meer uitstapjes cinema, fuif, pizza avond, tornooitjes

Voorstellen activiteiten

Om de financiele situatie van onze club gezond te houden stellen we voor om volgende activiteiten te organizeren:

 • Opruimen pukkelpop 10€/uur per persoon. Enkel voor clubs
 • Feest
 • Pannekoekendag met tombola
 • Wafelverkoop

Vrijwilligers mogen zich melden bij het bestuur

Communicatie

Het bestuur geeft voldoende informatie m.b.t. De werking van de club?
84,6% akkoord

De wijze waarop de informatie wordt verstrekt volstaat?
83,6% akkoord

De inhoud van den informatie is voldoende?
83,8% akkoord

Ik vind het nuttig om deze informatie te ontvangen en voel me daardoor meer betrokken met de club.
87.4% akkoord

De club informatie is gemakkelijk te vinden?
82,4% akkoord

Ik wens meer inspraak te hebben in de werking van de club.
56,4% akkoord

De bestuursleden zijn makkelijk bereikbaar voor extra informatie?
83,3% akkoord

De website is duidelijk en overzichtelijk?
83,1% akkoord

Op de website vind ik alle informatie die ik nodig heb?
77,5% akkoord

Er is voldoende feedback van de trainers naar ouders of spelers?
79.4% akkoord

Ik weet waar ik met klachten en ideeen naar toe kan gaan?
83.6% akkoord

Opmerkingen communicatie

 • problemen ivm competitie zijn moeilijk te stellen bij gebrek aan een competitieverantwoordelijke
 • Ik heb geen computer
 • Sommige ouders ,vooral de ouders van spelers die niet of weinig naar tornooien gaan hebben weinig of geen contact met de trainers
 • Competitieverantwoordelijke is niet echt bereikbaar indien nodig. Jammer

Jeugd en competitie trainingen

De club heeft voldoende trainers?
89,5% akkoord

De trainers zijn voldoende gemotiveerd?
89,3% akkoord

Het Niveau van de trainers is voldoende hoog?
86,2% akkoord

De variatie in de traningen voldoet?
83% akkoord

De trainingen zijn voldoende Zwaar?
81,2% akkoord

Ik heb nood aan een hoger niveau van trainingen?
60,6% akkoord

Er zijn voldoende traininguren?
85,3% akkoord

Er is voldoende didactisch materiaal aanwezig?
84,5% akkoord

Opmerkingen jeugd en competitietrainingen

 • Op vraag 2&3: Trainingen van één bepaalde trainer zijn niet ok.
 • Startuur op dinsdag te laat
 • De trainer hoort niet mee te spelen met de jeugd als die alleen staat of als ze al even zijn. Ook niet als er nog spelers zijn wiens techniek zware gebreken vertoond.
 • Meer shuttles
 • De trainers zijn tof.
 • Er zijn geen goeie shuttles meer
 • Soms mag er meer variatie zijn in de trainingen. Er mogen meer shuttles zijn
 • Ik stoor me persoonlijk aan het gedrag van een bepaalde trainer. Speelt veel te veel mee als hij training geeft. Soms voert hij oefeningen verkeerd uit.

Recreanten

Ik wil training?
66,7% akkoord

De club heeft voldoende trainers?
83,3% akkoord

De trainers zijn voldoende gemotiveerd?
88,5% akkoord

Het Niveau van de trainers is voldoende hoog?
85,9% akkoord

De variatie in de traningen voldoet?
85% akkoord

De trainingen zijn voldoende Zwaar?
85% akkoord

Ik heb nood aan een hoger niveau van trainingen?
68,3% akkoord

Er zijn voldoende traininguren?
75% akkoord

Er is voldoende didactisch materiaal aanwezig?
78,8% akkoord

Opmerkingen recreanten

 • Startuur op dinsdag te laat.
 • Niet alle trainers zijn voldoende gemotiveerd en het niveau is niet altijd voldoende.
 • Meer dagen training voor groep1.

Competitie en tornooien

Ik wens competitie te spelen.
79,3% akkoord

Ik wens tornooien te spelen.
77,8% akkoord

Ik wens inspraak in de ploegenopstelling.
59,6% akkoord

De ploegkapitein moet de ploeg samenstellen?
81,3% akkoord

Er is voldoende aanwezigheid van trainers of coaches tijdens tornooien en competitie wedstrijden?
75,9% akkoord

Trainers moeten meer coachen tijdens tornooien en competitie.
67,1% akkoord

De club geeft voldoende informatie over tornooien?
81,1% akkoord

Er zijn voldoende competitie wedstrijden?
80,2% akkoord

Ik heb interesse in een club competitie?
75,9% akkoord

Het is beter om samen met andere clubs ploegen samen te stellen?
47,6% akkoord

Opmerkingen competitie en tornooien

 • Vaker coaching tijdens competitie.
 • Ploegkapitein stelt de ploeg samen en de opstelling blijft zo.
 • Coaching ook tijdens competitiematchen. Coaching vooral belangrijk voor jeugd (is ok). Tornooi spelers mogen verslagen van tornooien indienen voor op de website, jeugdspelers eveneens.
 • Clubcompetitie is moeilijk omdat er weinig leden zijn met hetzelfde klassement.
 • Ik wil inspraak hebben in de ploegopstelling als er problemen zijn.
 • Ploegkapitein heeft de leiding in het gesprek met zijn ploeggenoten.
 • Trainer was vaak aanwezig.

Tenslotte rest ons nog iedereen te bedanken voor het invullen van deze enquete. We hebben alvast enkel dingen dingen kunnen verbeteren naar aanleiding van deze enquete!