Reglement

Beste Smasher, dit reglement is zeker niet bedoeld om je af te schrikken maar om je de nodige informatie van onze club te geven.

Algemeen

 1. Het reglement van de vzw sporthal Berkenbos moet nageleefd worden door elke gebruiker van hun gebouwen. Klik hier om het reglement te bekijken.
 2. Iedereen helpt bij het opbouwen en afbreken van de zaal.
 3. Onsportief gedrag is natuurlijk niet toegelaten zoals het smijten met rackets of andere spelers uitschelden. Dit zal dan ook bestraft worden met uitsluiting.
 4. Na het spelen ruimen we de shuttles op en houden de kast ordelijk.
 5. Shuttles die op de tribune belanden, halen we na het spel terug.
 6. De kleedkamers worden in een zuivere staat achtergelaten.
 7. Wij laten geen waardevolle spullen liggen in de kleedkamers.
 8. Iedereen is verplicht om in sportkleding te spelen, hoofddeksels zijn niet toegelaten bvb. pet, hoofddoek.

Shuttles

 1. We spelen met een shuttle van de laagst geklasseerde speler op het veld, tenzij we moeten oefenen voor competitiewedstrijden of tornooien.
 2. Iedere Smash speler krijgt de shuttles van de club, ook voor tornooien we vragen dat men ze met zorg behandelt. Misbruik zal bestraft worden door betaling van de shuttles.

Leden

 1. Nieuwe leden krijgen bij hun eerste bezoek de nodige formulieren mee.
 2. Nieuwe leden dienen hun lidgeld te betalen bij hun derde speeldag en geven hun correct en leesbaar ingevuld en getekend aansluitingsformulier af aan een verantwoordelijke. Met het ondertekenen van het aansluitingsformulier verklaard men akkoord te gaan met het huisreglement van de club. Dit kan men inkijken op de website www.smashbc.com of op het secretariaat.
 3. Nieuwe leden betalen als lidgeld: het lidgeld en eenmalig een Polo.
 4. Elk nieuw lid vult de nodige documenten in, alle wijzigingen meldt men zo vlug mogelijk.
 5. Het lidgeld voor het nieuwe seizoen dient betaald te zijn voor 15 oktober.
 6. Oude leden (vorig seizoen) betalen hun lidgeld de eerste keer dat ze komen spelen.
 7. Leden die te laat betalen zijn niet verzekerd en kunnen we dus ook niet meer toelaten.
 8. Iedereen speelt met alle leden, zonder iemand uit te sluiten.
 9. Elk lid met goede ideeën om extra geld in kas te krijgen mag dit melden.
 10. Elk lid wordt verzocht te helpen bij het ploegentornooi en hiervoor zeker tijdig aanwezig te zijn.
 11. Elk lid wordt verzocht te helpen bij elke activiteit die de club organiseert zoals de kienavonden, spaghettidag de wafelverkoop, braderij... Tijdens deze activiteiten zal elke vrijwilliger verzekerd zijn via de club. Zie afsprakennota vrijwilligers.
 12. Elk lid mag altijd nieuwe voorstellen doen, elk voorstel is welkom en bespreekbaar.
 13. Leden die problemen hebben van welke aard dan ook kunnen dit steeds melden aan één van de bestuursleden, of jeugdcoördinator of maken een afspraak en komen dit op de volgende bestuursvergadering bespreken.

Competitie en tornooien

 1. Competitiewedstrijden en tornooien worden gespeeld in een Smash T-shirt, polo of eigen kleding met clublogo. Misbruiken worden bestraft 1ste maal een blaam vanaf de 2de maal met een geldboete gelijk aan de kostprijs van een koker shuttles.
 2. Voor drank (water) tijdens de competitiewedstrijd zorgt de club.
 3. Elke bezoekende ploeg krijgt een traktatie van de club, bonnetjes zitten in de lap-top tas de ploegverantwoordelijke deelt ze uit en tekent achteraf het kasticket in de cafetaria af.
 4. Spelers moeten minimum 15 minuten voor aanvang van de competitie aanwezig zijn, zodat ze 5 minuten op voorhand speelklaar zijn. Spelers die te laat komen verliezen hun recht op competitiespelen.
 5. Bij uitwedstrijden is men 15 minuten voor aanvang van de competitie aanwezig in de sporthal van de tegenpartij.
 6. Een competitieploeg bestaat uit minstens 4 vaste spelers.
 7. Vervoersafspraken worden onderling geregeld, ofwel rijdt ieder om beurt ofwel wordt de chauffeur vergoed door de anderen.
 8. Elke competitiespeler helpt bij het opbouwen en afbreken van de velden.
 9. De ploegopstelling moet gereed zijn alvorens men de sporthal in gaat.
 10. De helft van de sporthal is beschikbaar voor het spelen van competitie behalve bij 2 of 3 thuiswedstrijden.
 11. Indien men inschrijft voor een tornooi is men ook verplicht te gaan, bij ziekte dient men een doktersbriefje voor te leggen. Het niet naleven van dit reglement wordt door de VBL bestraft 1ste maal een blaam 2de maal een schorsing.
 12. Een half uur voor aanvang van uw eerste wedstrijd dient u op het tornooi aanwezig te zijn. Te laat komen word beschouwd als niet aanwezig en dus ook zo bestraft door de VBL 1ste maal een blaam 2de maal een schorsing.
 13. Een competitie- of tornooispeler zorgt er voor dat hij/zij op de hoogte is van de reglementen, deze kan men steeds verkrijgen op het secretariaat bij de competitie of tornooiverantwoordelijke of op www.badmintonliga.be.

Ploegverantwoordelijke

 1. Moet weten wie zijn vaste en reservespelers zijn.
 2. Moet nota hebben van de C320 competitiereglement kan hiervoor te rade bij een van onze wedstrijdleiders.
 3. Alle veranderingen binnen zijn ploeg meldt hij/zij aan de competitieverantwoordelijke.
 4. Neemt altijd contact op met de competitieverantwoordelijke(voor het veranderen van een speeldatum).
 5. Bij problemen dadelijk de competitieverantwoordelijke of het bestuur op de hoogte brengen.
 6. Het secretariaat, en competitieverantwoordelijke en webmaster op de hoogte brengen van competitieveranderingen.
 7. Alle ploegleden op de hoogte brengen van wijzigingen.
 8. Maakt een onkostennota op voor de telefoongesprekken die hij/zij heeftgemaakt.
 9. Moet zorgen dat er iemand is om de laptop te bedienen. En haalt deze na afspraak op bij de webmaster.

Varia

 1. Het seizoen begint in augustus en eindigt in juni.
 2. Iedereen die training volgt zorgt dat hij/zij op de juiste uren op tijd aanwezig is. Bij afwezigheid meldt men dit aan de trainer.
 3. Leden kunnen sommige zaken goedkoop binnen de club aankopen. Polo’s zijn te koop aan €15 en fleece jassen aan €25. Voor rackets, gripjes en nieuwe bespanningen kan men terecht bij Gert of op het secretariaat.