Reglement

Beste Smasher, dit reglement is zeker niet bedoeld om je af te schrikken, maar om je de nodige informatie van onze club te geven.
ALGEMEEN
 1. Het reglement van de sportdienst Gemeente Heusden-Zolder moet nageleefd worden door elke gebruiker van hun gebouwen. 
 2. Iedereen helpt bij het opstellen en opruimen van de zaal.
 3. Onsportief gedrag is natuurlijk niet toegelaten. Het gooien met rackets of andere spelers uitschelden zal dan ook bestraft worden met uitsluiting.
 4. Na het spelen ruimen we de shuttles op en houden we de kast ordelijk.
 5. Shuttles die op de tribune belanden, halen we na het spel terug.
 6. De kleedkamers worden in een propere staat achtergelaten.
 7. Wij laten geen waardevolle voorwerpen liggen in de kleedkamers.
 8. Iedereen is verplicht om in sportkleding te spelen, hoofddeksels zijn niet toegelaten bijv. pet, hoofddoek
SHUTTLES
 1. Tijdens de trainingen gebruiken we de shuttles die hiervoor voorzien zijn. Bij competitiewedstrijden worden er andere shuttles voorzien.
 2. Iedere speler van Smash krijgt de shuttles van de club. We vragen met aandrang dat men deze met zorg behandelt. Misbruik zal bestraft worden door betaling van de shuttles.
 3. Als je een koker shuttles krijgt van de club, kleef je een sticker met je naam op deze koker
LEDEN
 1. Nieuwe leden krijgen bij hun eerste bezoek de nodige formulieren mee.
 2. Nieuwe leden vullen bij hun eerste bezoek hun contactgegevens duidelijk leesbaar in op het aansluitingsformulier. Dit formulier bezorgen ze aan een verantwoordelijke.
 3. Nieuwe leden moeten hun lidgeld betalen bij hun derde speeldag. Door het ondertekenen van het aansluitingsformulier verklaart men akkoord te gaan met het huisreglement van de club. Dit kan men inkijken op de website www.smashbc.com of op het secretariaat.
 4. Nieuwe leden betalen het lidgeld zoals vermeld op de website en in de infobrochure.
 5. Elk nieuw lid vult de nodige documenten duidelijk leesbaar in. Alle wijzigingen meldt men zo vlug mogelijk aan het secretariaat (leden@smashbc.com).
 6. Het lidgeld voor het nieuwe seizoen moet betaald zijn voor 15 oktober.
 7. Leden die het vorige seizoen actief gespeeld hebben, betalen hun lidgeld de eerste keer dat ze komen spelen in het nieuwe seizoen.
 8. Leden die te laat betalen zijn niet verzekerd en kunnen we dus ook niet meer toelaten.
 9. Iedereen speelt met alle leden, zonder iemand uit te sluiten.
 10. Elk lid wordt verzocht te helpen bij activiteiten georganiseerd door de club
  (bijv. kienavonden, spaghettidag,  braderie…). Tijdens deze activiteiten is elke vrijwilliger verzekerd via de club.
 11. Leden, die problemen hebben van welke aard ook, kunnen dit steeds melden aan één van de bestuursleden of aan de jeugdcoördinator. Of ze maken een afspraak om dit op de volgende bestuursvergadering te bespreken.
COMPETITIE en TORNOOIEN
 1. Competitiewedstrijden en tornooien worden gespeeld in een Smash T-shirt, polo of eigen kleding met clubnaam. Misbruiken worden bestraft: 1ste maal een verwittiging, vanaf de 2de maal een geldboete gelijk aan de kostprijs van een koker shuttles.
 2. Spelers moeten minimum 15 minuten voor aanvang van de competitie aanwezig zijn, zodat ze 5 minuten op voorhand speelklaar zijn. Spelers die te laat komen verliezen hun recht op competitie spelen.
 3. Bij uitwedstrijden is men 15 minuten voor aanvang van de competitie aanwezig in de sporthal van de tegenpartij.
 4. Vervoersafspraken worden onderling geregeld, ofwel rijdt ieder om beurt ofwel wordt de chauffeur vergoed door de anderen.
 5. Elke competitiespeler helpt bij het opbouwen en opruimen van de velden.
 6. De ploegopstelling moet klaar zijn voor men de sporthal in gaat.
 7. De helft van de velden in de sporthal zijn beschikbaar voor het spelen van competitie, behalve bij 2 of 3 thuiswedstrijden. Competitie heeft altijd voorrang op vrij spel.
 8. Indien men inschrijft voor een tornooi is men ook verplicht te gaan. Bij ziekte moet men een doktersbriefje voorleggen. Het niet naleven van dit reglement wordt door Badminton Vlaanderen bestraft: 1ste maal een verwittiging, 2de maal een schorsing.
 9. Een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd moet men aanwezig zijn op het tornooi. Te laat komen wordt beschouwd als niet aanwezig en zal dus ook zo bestraft worden door Badminton Vlaanderen. (1ste maal een verwittiging, 2de maal een schorsing).
 10. Een competitie- of tornooispeler zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van de reglementen. Deze kan men steeds verkrijgen op het secretariaat bij de competitie- of tornooiverantwoordelijke of op www.badmintonvlaanderen.be.
 11. Alle competitiewedstrijden verlopen volgens de C320.
 12. Competitieleden kunnen uitgeleend worden voor een maximumperiode van 1 jaar. Indien je dit langer wilt doen, moet je aanvraag sturen naar de competitieverantwoordelijke en zal de aanvraag door het bestuur behandeld worden om al dan niet een uitzondering toe te laten. Een uitleenperiode dient er om te bepalen of je al dan niet naar een andere ploeg wilt transfereren.
PLOEGVERANTWOORDELIJKE
 1. De ploegverantwoordelijke moet weten wie zijn vaste spelers en zijn reservespelers zijn.
 2. De ploegverantwoordelijke zorgt ervoor dat de spelers van zijn ploeg tijdig (minstens 48u op voorhand) verwittigd worden wanneer ze moeten spelen.
 3. De ploegverantwoordelijke moet nota hebben van de C320 competitiereglement. Je kan hiervoor te rade bij een van onze wedstrijdleiders.
 4. Alle wijzigingen binnen de ploeg meldt hij/zij aan de competitieverantwoordelijke.
 5. De ploegverantwoordelijke neemt altijd contact op met de competitieverantwoordelijke voor het aanpassen van een speeldatum.
 6. De ploegverantwoordelijk brengt de competitieverantwoordelijke of het bestuur onmiddellijk op de hoogte als er zich problemen voordoen.
 7. Het secretariaat, competitieverantwoordelijke en de webmaster worden op de hoogte gebracht van competitieveranderingen.
 8. Alle ploegleden worden op de hoogte gebracht van wijzigingen.
 9. De ploegverantwoordelijke gaat zorgvuldig om met de gegevens van de leden van zijn ploeg.
 10. Bij uitwedstrijden wordt er een foto of scan van het wedstrijdformulier gemaild naar competitie@smashbc.com.
 11. De uitwedstrijden worden binnen 72u bevestigd op toernooi.nl.
WEDSTRIJDLEIDER
 1. De wedstrijdleider is minstens 15 minuten voor het begin van de wedstrijden aanwezig in de zaal.
 2. De wedstrijdleider mag niet helpen bij het klaarzetten van de zaal.
 3. De wedstrijdleider geeft de uitslagen binnen de 24u in via de website van toernooi.nl
 4. De wedstrijdleider maakt een foto of scan van de wedstrijdformulieren en mailt deze naar competitie@smashbc.com.
 5. De wedstrijdleider is zelf verantwoordelijk voor de boetes die de club ontvangt na het laattijdig ingeven van de uitslagen.
 6. De wedstrijdleider wordt vergoed per speeldag.
 7. Wanneer de shuttles, het water of de wedstrijdformulieren bijna op zijn, moet de wedstrijdleider dit melden aan het secretariaat. 
 8. Het gebruik of uitdelen van shuttles wordt zorgvuldig bijgehouden op het daarvoor voorziene document.
TRAINERS
 1. De trainer is 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de zaal.
 2. De trainer kan altijd een schriftelijke voorbereiding van de training voorleggen.
 3. De trainer houdt de aanwezigheidslijsten zorgvuldig bij. Je zorgt dat deze lijsten 1 keer per maand naar het secretariaat gemaild worden.
 4. Het gebruik of uitdelen van shuttles wordt zorgvuldig bijgehouden op het daarvoor voorziene document.
 5. Wanneer de shuttles bijna op zijn, moet de trainer dit melden aan het secretariaat.
VARIA
 1. De data van het begin en einde van het seizoen kan je terugvinden in onze nieuwsbrief of op de website.
 2. Iedereen die training volgt, zorgt dat hij/zij op de juiste uren en op tijd aanwezig is. Bij afwezigheid meld je dit aan de trainer.
 3. Indien je geen nieuwsbrief meer wil ontvangen, kan je dit melden aan het secretariaat (secretariaat@smashbc.com).
 4. Regelmatig worden er foto’s op de website of via social media geplaatst. Als je niet wil dat jouw foto hier verschijnt, geef je dit door aan het secretariaat.

All contents © copyright Planaxis. All rights reserved.